rachunkowość Serockrachunkowość Serockrachunkowość Serockrachunkowość Serockrachunkowość Serock
Cennik

Ceny podane poniżej są cenami netto i dotyczą opłat miesięcznych. Mają one charakter wyłącznie orientacyjny. W związku z indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta ostateczna cena jest ustalana w umowie na podstawie negocjacji.


 

Rozliczenia w postaci Karty Podatkowej:

   50 zł / mc.

 

Rozliczenia w postaci ryczałtu bez VAT:

 

 

Rozliczenia w postaci ryczałtu z VAT:

 

Rozliczenia w postaci Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:

 

 

Rozliczenia w postaci Księgi Handlowej:

 

 

 

 

 Dodatkowe Usługi Zlecone:

1)  Opłaty za usługi podatkowe - księgowość
   0 zł – wypełnienie dokumentacji do rejestracji działalności gospodarczej (GUS, US, ZUS)
   od 800 zł + koszty  stałe KRS – rejestracja działalności gospodarczej (KRS)
  5 zł – wystawienie faktury, faktury korygującej, noty
  10 zł – sporządzenie delegacji krajowej
  20 zł – sporządzenie delegacji zagranicznej
   800 zł – sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dla KR (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

 

Równowartości średnio miesięcznego abonamentu – sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego:
   od 500 zł – opracowanie polityki rachunkowości firmy
   od 300 zł – opracowanie zakładowego planu kont
   0 zł – wpisanie i/lub weryfikacja poprawności do 50 pozycji Księgi (dane historyczne) w trakcie roku podatkowego;
   150 zł – wpisanie i/lub weryfikacja poprawności za każde następne 50 pozycji Księgi
   29 zł – opłata za przesyłkę kurierską
   45 zł – zeznanie roczne o dochodach z tytułu działalności gospodarczej bez ulg
   75 zł – zeznanie roczne o dochodach z tytułu działalności gospodarczej z ulgami
   5 zł – wysłanie listu poleconego drogą pocztową
   10 zł – wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru drogą pocztową
   30 zł / 30zł – miesięczny raport niezapłaconych należności / zobowiązań (do 10 pozycji)
   30 zł / 30zł – miesięczny raport niezapłaconych należności / zobowiązań (każde dodatkowe 10 pozycji )
   0 zł – opłata za monit SMS, email
   5 zł – opłata za monit telefoniczny
   20 zł – sporządzenie i wysłanie monitu papierowego
   30 zł – sporządzenie i wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty

 

2)  Opłaty za usługi dodatkowe – administracja kadrowo – płacowa
    0 zł – prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych właściciela (nie dotyczy spółek kapitałowych)
   25 zł – rozliczanie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy o pracę
  50 zł – pełna administracja kadrowo-płacowa
   15 zł – sporządzenie umowy cywilnoprawnej
   25 zł – rozliczenie wynagrodzenia umowy cywilnoprawnej
    5 zł – wysłanie listu poleconego drogą pocztową
   10 zł – wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru drogą pocztową

3)  Miesięczne opłaty dodatkowe
  0 zł – opłata za odbiór dokumentów księgowych w miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę, innym niż siedziba Zleceniobiorcy.
  150 zł – opłata za odbiór dokumentów księgowych w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, na terenie woj. mazowieckiego.
  50 zł – opłata za dostarczenie dokumentów między 7 a 14 dniem miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
  100 zł – opłata za dostarczenie dokumentów po 14 dniu miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym

4)  Wynagrodzenie za inne niestandardowe czynności
   Wycena indywidualna, przy uwzględnieniu stawek roboczogodziny

  Asystent:                   35zł / godz.
  Księgowa:                  70zł / godz.
   Główna księgowa:     140 zł / godz.

5)  Doradztwo podatkowe – interpretacje indywidualne
   Wycena indywidualna, przy uwzględnieniu stawek roboczogodziny:
   Asystent:                  35zł / godz.
   Księgowa:                  70zł / godz.
   Główna księgowa:     140 zł / godz.

Oferujemy usługi księgowe w atrakcyjnych cenach. Ponadto przewidujemy korzystne rabaty i promocje.