rachunkowość Pułtusk
Krzysztof Edward Bońkowski
Właściciel

Uczestnik kilkudziesięciu projektów doradczych związanych z budową i rozwojem strategii firm, analizami finansowymi i due diligence, przygotowaniem biznesplanów i studiów wykonalności projektów. Ekspert w zakresie finansów, eBiznesu, technologii komunikacyjnych i informatycznych, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, klastrów oraz powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw.

Akredytowany wykonawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” przyznawanej przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie specjalizacji:

  • Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej
  • Innowacje i nowe technologie
  • Wprowadzanie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne
  • Tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
  • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności  

 

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (obecnie: Akademia Leona Koźmińskiego), student studiów doktoranckich tejże uczelni, słuchacz School of Economics and Commercial Law na Uniwersytecie w Goteborgu (Szwecja). Wykładowca z zakresu prowadzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Pogłębiał swoje zainteresowania badawcze podczas wyjazdów zagranicznych m.in. do Doha, Pekinu, Londynu, Hannoveru. Obecnie skupia swoje zainteresowania na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz powiązaniach kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze eBiznesu.


Prywatnie domator, kinoman, wędkarz i alpinista. Miłośnik polskiej kuchni, którą próbuje wzbogacać o smaki poznanego świata.
Krzysztof Edward Bońkowski

Kontakt:
+48 (22) 266-02-10
kbonkowski@bonkowski.co