rozliczenia Pułtuskrozliczenia Pułtuskrozliczenia Pułtuskrozliczenia Pułtuskrozliczenia Pułtusk
Księga Handlowa

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 euro w przeliczeniu na złotówki.

 

Przepisy nakładają wiele obowiązków na podatników korzystających z ksiąg handlowych, jednak prawidłowe ich prowadzenie daje dużo korzyści. Umożliwiają monitorowanie zapasów, zobowiązań, należności a przede wszystkim dają pełen obraz stanu finansowego firmy.

 

Nasza oferta obejmuje:


Rachunkowość

 

  Ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych,
  Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont,
Udoskonalanie systemu rachunkowości firmy mające na celu wykorzystanie informacji płynących z ksiąg rachunkowych w zarządzaniu finansami firmy,
  Wykonanie sprawozdań: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,

  Opracowywanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy.

 

Gospodarka Materiałowa


  Prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego,
  Tworzenie indeksów materiałowych opartych na Polskiej Klasyfikacji wyrobów i usług,
  Rozliczanie inwestycji okresowych.

 

Gospodarka Majątkiem Trwałym


  Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych,
  Opracowywanie optymalnych planów amortyzacyjnych,
  Prowadzenie tabel amortyzacyjnych.

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

  Reprezentujemy naszych Klientów wobec urzędów w trakcie kontroli podatkowych,
Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników, naliczanie składek,
  Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i Usług VAT,
  Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - sporządzanie deklaracji, naliczanie składek.

 

Cena za podane usługi wynosi:

 

Cennik:

 

Świadczymy usługi ksiegowe Serock na najwyższym poziomie. Rzetelnie i właściwie prowadzimy księgi handlowe.