biuro księgowe Serockbiuro księgowe Serockbiuro księgowe Serockbiuro księgowe Serockbiuro księgowe Serock
Małgorzata Bońkowska
Główna ksiegowa

To niezwykle ważna osoba w firmie, bowiem odpowiada za całość zagadnień finansowych. Od jej rzetelności i odpowiedzialności zależy sprawne funkcjonowanie firmy. Zakres obowiązków pani Małgorzaty jest bardzo szeroki. Nadzoruje ona wszystkie aspekty zarządzania finansami, księgowością i administracją firmy w tej dziedzinie. Odpowiada za organizację i koordynację pracy zespołu działu księgowości, sprawuje pieczę nad rozwojem tego działu, nadzoruje procedury księgowe oraz prace nad sporządzaniem rozliczeń podatkowych.


Jej praca polega także na rozwijaniu systemu finansowego firmy i kontrolowaniu jej kondycji finansowej, odpowiada za stan dokumentacji księgowej, przechowywanie jej i archiwizację.
Do obowiązków głównego specjalisty do spraw rozliczeń i księgowości  w naszej firmie należą także sprawy kadrowo-płacowe, doradzanie i często samodzielne podejmowanie decyzji o istotnym znaczeniu dla firmy.


Dzięki odpowiedniemu wykształceniu – ukończyła wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe dla biegłych rewidentów o specjalizacji: Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych w Prywatnej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie, oraz licznym szkoleniom – posiada m.in.: dyplom wydany przez Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - i zdobytemu doświadczeniu pani Małgorzata wywiązuje się z przedłożonych obowiązków w sposób godny naśladowania.
Małgorzata Bońkowska

Kontakt:
+48 (22) 266-02-10
mbonkowska@bonkowski.co