rachunkowosc Pułtuskrachunkowosc Pułtuskrachunkowosc Pułtuskrachunkowosc Pułtuskrachunkowosc Pułtusk
Herbowy Gród

Herbowy Gród Sp. z o.o.
Dzierżenin 9,
06-114 Pokrzywnica  


Firma Herbowy Gród Sp. z o.o. została założona w  maju 2010 roku.  Założycielami  Herbowego Grodu są Małgorzata Bońkowska oraz Krzysztof Edward Bońkowski, który dzięki temu projektowi łączy i rozszerza zakres zainteresowań oraz działalności. Siedziba firmy znajduje się w Dzierżeninie w malowniczej okolicy nad Narwią.
 
Działalność Herbowego Grodu koncentruje się na prowadzeniu szkoleń, konferencji oraz eventów. Niewątpliwą zaletą jest kameralność obiektu oraz zajęć prowadzonych w przepięknym plenerze a także połączenie rozwoju z wypoczynkiem.

 
Firma jest związana współpracą m. in. z Bońkowski-Consulting oraz fundacją eBiznes Club. Herbowy Gród jest otwarty na interesującą i owocną współpracę z przedsiębiorstwami, fundacjami czy organizacjami pozarządowymi. Dzięki poszerzaniu swojej wiedzy i  współpracy z różnymi jednostkami firma nieustannie poszerza zakres swojej działalności oraz podwyższa jakość świadczonych usług.