biuro księgowe Serock
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to najwłaściwszy wybór dla małych podatników. Poprzez rozsądne gospodarowanie przychodami i kosztami księgi przychodów i rozchodów podatnika może odpowiednio wpływać na wysokość płaconych podatków.

 

Biuro Bońkowski Consulting zapewni bezpieczeństwo, kompleksową obsługę oraz indywidualne podejście do potrzeb firmy, a reprezentowanie Państwa przed Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Urzędem Skarbowym pozwoli Państwu skupić się na tym co dla każdej firmy jest najważniejsze – rozwoju.      

 

 

Ewidencja

 

Kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych przez Państwa dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,

  Rozliczenia podatku od towarów i usług ,

  Ewidencjonowanie operacji bankowych,

  Prowadzenie gospodarki kasowej,

  Ewidencja obrotu magazynowego,

  Sporządzanie list płac,

  Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników.


Rozrachunki

 

Weryfikacja i bieżące monitorowanie stanu rozrachunków firmy (z dostawcami i odbiorcami, urzędami, bankiem oraz pracownikami),

  Dokonywanie potwierdzeń sald z kontrahentami,

  Naliczanie odsetek oraz sporządzanie not odsetkowych.

 

Gospodarka Majątkiem Trwałym

 

  Opracowywanie najkorzystniejszych planów amortyzacyjnych,

  Prowadzenie tabel amortyzacyjnych,

  Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,

  Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych.

 

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS

 

  Reprezentujemy naszych Klientów wobec urzędów w trakcie kontroli podatkowych,

Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników, naliczanie składek,

  Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - sporządzanie deklaracji, naliczanie składek,

  Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i Usług VAT.

 

 

Ceny za wykonanie tego rodzaju usługi są bardzo zróżnicowane. Zawierają się w cenie:

 

 

Cennik:

 

 

 

Profesjonalna i tania księgowość