usługi ksiegowe Serockusługi ksiegowe Serockusługi ksiegowe Serockusługi ksiegowe Serockusługi ksiegowe Serock
Ryczałt z VAT

Ryczałt od przychodów ewidencjonalnych jest sposobem opodatkowania szczególnie korzystnym dla nowo powstałych firm. Z tej formy opodatkowanie mogą korzystać: osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód jeżeli przychody z prowadzonej działalności nie przekroczyły kwoty 150.000 euro w poprzednim roku.

 

Nasza oferta zawiera:


  Bieżące księgowanie dokumentów,
  Zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży,
  Sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
  Wyliczenie zobowiązania podatkowego,
  Zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji (tj. ewidencja środków trwałych i   ewidencja wyposażenia),
Sporządzanie deklaracji podatkowych o podatku od towarów i usług VAT-7, rocznej   deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego PIT-28, deklaracji ZUS oraz druków   RMUA,
  Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,

  Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT 28,
  Sporządzanie deklaracji VAT 7,
  Rozliczanie właścicieli.

 

Wszystkie te usługi zawierają się w cenie:

 

Cennik:

 

 

Usługi księgowe dla firm