rachunkowość Serockrachunkowość Serockrachunkowość Serockrachunkowość Serock
Uczestniczyliśmy w szkoleniu RAKS

Z przyjemnością informujemy, iż będąc partnerem producenta oprogramowania RAKS SQL, na przełomie lipca i sierpnia 2010r. pracownicy naszej firmy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Raks Sp. z o.o.

Podstawową częścią szkolenia było przygotowanie merytoryczne uczestników, które pozwoliło wyróżnić i jednocześnie określić  system RAKS SQL, jako:

 • Narzędzie, które rejestruje wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w firmie, pokazując pełny obraz działalności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa. Wspiera przedsiębiorców w bieżącym zarządzaniu firmą oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących jej dalszego rozwoju.
 • Inwestycję, która zwraca się w krótkim terminie, pozwala skoncentrować się na skutecznym prowadzeniu przedsiębiorstwa, usprawniając działanie i zwiększając wydajność.
 • W pełni zintegrowany system, dzięki któremu dane z każdego obszaru działalności: sprzedaży, obsługi magazynu, finansów, księgowości, kadr i płac trafiają w jedno miejsce, gdzie mogą być dowolnie przetwarzane. Dzięki integracji każdy z obszarów przedsiębiorstwa korzysta na bieżąco z potrzebnych informacji np. sprzedawca w każdej chwili może sprawdzić stan rozrachunków z klientem, księgowa automatycznie księgować dokumenty sprzedaży, magazynier monitorować stany i generować zamówienia do dostawców.                      

    
Mocną stroną szkolenia było bardzo praktyczne ujęcie tematu dotyczące:

 • Sprzedaży i umiejętności handlowcy -  od aktywnej sprzedaży, przez telemarketing, obsługę klienta, negocjacje, aż po zarządzanie zespołem handlowym.
 • Wdrażania zintegrowanego systemu – od przygotowania środowiska pracy, poprzez jego instalację, aż do właściwego sparametryzowania sytemu, tak żeby wykorzystywać jego 100% funkcjonalności.

Dzięki temu szkoleniu nasi uczestniczy pogłębili wiedzę tak merytoryczną,jak i praktyczną w zakresie:

 •     Sprzedaży i obsługi zamówień.
 •     Zakupów i dostaw.
 •     Księgowości i środków trwałych.
 •     Kadr i płac.
 •     Zarządzania relacjami z klientem (CRM).
 •     Zarządzania sprzedażą.
 •     Magazynu i produkcji.
 •     Zarządzania finansami.
 •     Analiz finansowych i budżetowania.
 •     Zarządzania współpracą z kontrahentami z obszaru UE i z poza tego obszaru.
 •     Zdalnego dostępu.

Jesteśmy zadowoleni z uczestnictwa w szkoleniu, bowiem wymagało ono nie tylko zaangażowania ale przede wszystkim  przygotowania, które podlegało weryfikacji prowadzącym szkolenie. To dla nas wielki zaszczyt, iż pracownicy naszej firmy ukończyli go z wynikiem bardzo dobrym. Takie doświadczenia pozwalają nam zdobyć cenną wiedzę oraz nieustannie doskonalić naszą firmę.