rachunkowosc Serock
Zmiana stawek VAT

13 grudnia 2010 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 26.11.2010r ,,O zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej”, czego konsekwencją będzie miedzy innymi podwyższenie obowiązującego podatku VAT  z 22% na 23%, z 7% na 8% oraz z 3% na 5% od 2011r. do grudnia 2013 r.

 

Takie zmiany mogą powodować zamieszanie. W systemach finansowo – księgowych powstanie konieczność uwzględnienia obu stawek VAT, ponieważ po nowym roku będzie możliwość wystawiania faktur ze stawką obowiązującą w 2010 r., co wynika z przepisu przejściowego.

 

Taka sytuacja może nastąpić, gdy transakcja będzie dokonywana w 2010 r. jednak obowiązek podatkowy powstanie już 2011 r. W efekcie, zdarzać się będą sytuacje gdy na początku nowego roku wystawiane faktury będą zawierać VAT 22%, jak i 23%. To zapis chroniący przede wszystkim przedsiębiorców  świadczących tzw. usługi ciągłe np. dostawcy prądu, gazu, który uchroni ich przed koniecznością wystawania i wysyłania ogromnej liczby korekt faktur. Projekt nie przewiduje obecnie przepisów przejściowych dla odwrotnej sytuacji (w starym roku obowiązek podatkowy, w nowym roku wykonana czynność). Nowe stawki VAT będą miały swoje odzwierciedlenie również w nowych deklaracjach.

 

Źródło: www.podatki.gazetaprawna.pl